Ubezpieczenie grupowe ranking

Ubezpieczenie grupowe jest polisą, która, obejmuje przynajmniej kilka osób. Wyróżnia się ono ujednoliconym charakterem - ubezpieczyciel przygotowuje ofertę, uwzględniając potrzeby i możliwości wszystkich osób. Powszechnie takie polisy stosuje się w firmach, dzięki czemu pracodawcy mogą objąć swoich pracowników ochroną ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie grupowe może dotyczyć zdrowia, życia lub obu tych aspektów, i pomimo mylnej opinii, można je rozszerzać pod względem osób i konkretnych elementów, za dodatkową opłatą.

Zamów Porównanie Ubezpieczeń Grupowych

MediPakiet - Benefity Firmowe

Skorzystaj z naszych usług i otrzymaj bezpłatne porównanie ofert od kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych. Juz dziś zyskaj przewagę na rynku pracy i zacznij oszczędzać nawet 40% dzięki lepszej ofercie benefitów dla swoich pracowników.

Jakie są zalety i wady grupowego ubezpieczenia?

Polisa grupowa jest bardzo cenionym produktem na rynku ubezpieczeń. Jej pierwszą i jedną z najbardziej istotnych dla klientów zalet jest cena. Ubezpieczenia grupowe są znacznie tańsze od polis indywidualnych. Dzieje się tak, ponieważ do tego ubezpieczenia przystępuje duża grupa osób, cały koszt się rozkłada, a miesięczne składki ubezpieczeniowe stają się niższe. Dodatkowym plusem ubezpieczenia grupowego jest możliwość automatycznego odliczania składki od wynagrodzenia. Dzięki temu pracownik nie musi się martwić zapłatą w terminie, a wszystkie transakcje przechodzą rutynowo.


Ponadto, przystąpienie do ubezpieczenia grupowego często nie wymaga dodatkowych badań i procedur. Jest to kwestia szczególnie istotna dla osób starszych lub zmagających się z chorobami, których wnioski o ubezpieczenie mogą być odrzucane z różnych względów. Inkluzywność ubezpieczeń grupowych zachęca pracodawców do zawarcia umowy, a pracowników do przystąpienia do ubezpieczenia.


Kolejną zaletą ubezpieczeń grupowych są dodatki i zniżki oferowane pracownikom przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Nowi, a także stali klienci mogą liczyć na rabaty i benefity z tytułu posiadania ubezpieczenia. Takie dodatki pomogą pracownikom w szybszym powrocie do zdrowia i zachęcą osoby ubezpieczone do zakupu innych produktów ubezpieczyciela.


Ubezpieczenia grupowe realizowane w miejscu pracy często posiadają krótki okres karencji lub karencja na wybrane zdarzenia w ogóle w nich nie obowiązuje. Dzięki temu pracownicy są chronieni od początku trwania ubezpieczenia.


Najczęściej wymienianą wadą grupowych ubezpieczeń jest brak elastyczności. Wariant ubezpieczenia wybierany jest przez pracodawcę. Oczywiście może on uwzględnić opinie swoich pracowników, jednak wszystkie oferty będą jak najbardziej ujednolicone, aby pasowały do całej grupy. Pracownik nie może tu samodzielnie wybrać sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, czy innych elementów ubezpieczenia, mimo to, w pewnych przypadkach może dokupić rozszerzenia do polisy.


Jak wybrać ubezpieczenie grupowe?

Przy wyborze ubezpieczenia grupowego należy pamiętać, że powinno być ono uniwersalne i jak najlepiej dopasować się do wszystkich pracowników. Pierwszą istotną kwestią jestzakres ochrony. Pracodawca będzie wiedział, jakie są potrzeby jego firmy i pracowników i czym charakteryzuje się przedsiębiorstwo. Dlatego w zależności od specyfiki firmy można wybrać różne zakresy lub rozszerzenia np. dodać do ubezpieczenia partnerów czy dzieci. Ważna jest również wysokość opłacanej składki oraz sumy ubezpieczenia. Te kwoty muszą być zaakceptowane przez płacących, aby mogli oni wywiązywać się z umowy. Warto także zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności i karencje. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może stosować inne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności i inny okres karencji, dlatego pracodawca i pracownicy powinni zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) i zaakceptować je. Przed ostatecznym wyborem warto rozważyć wszystkie dostępne opcje, porównać je i przede wszystkim zastanowić się, na czym najbardziej nam zależy, a przy których kwestiach można pójść na kompromis. Dzięki takiemu podejściu wybór odpowiedniego wariantu nie będzie wyzwaniem, a jedynie pomocą pracownikom i całej firmie.


Jak kupić ubezpieczenie grupowe?

Kupno ubezpieczenia grupowego leży w gestii pracodawcy. To on kontaktuje się z towarzystwami ubezpieczeniowymi lub z brokerem ubezpieczeniowym, który pośredniczy w całym procesie transakcji. Pracownicy muszą jedynie zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia do pracodawcy i wypełnić formularz. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych możliwe jest również zorganizowanie spotkania informacyjnego, podczas którego wytłumaczone zostaną wszystkie kwestie związane z zakupem interesującego produktu.